Spoločnosť Girmonn, s. r. o. vstúpila na trh so štiepaným palivovým drevom dňa 25. mája 2021. Dňa 22. júla 2021 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  spoločnosti štatút registrovaného sociálneho podniku. Cieľom sociálneho podniku Girmonn, s. r. o. je realizácia podnikateľskej činnosti na trhu so štiepaným palivovým drevom najmä v regióne s ohľadom na sociálny aspekt typický pre sociálne podnikanie ako je tvorba pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Tieto osoby participujú na podnikateľskej činnosti spoločnosti s ohľadom na ich komplexný osobný rozvoj. Základný výrobný program spoločnosti tvorí výroba štiepaného palivového dreva s možnosťou dopravy a poskytovanie doplnkových služieb, ako je mobilné štiepanie dreva priamo u zákazníka doma .Odbornosť týchto činností je zastrešená pracovným tímom s viacročnými pracovnými skúsenosťami v odbore. Ambíciou spoločnosti Girmonn, s. r. o. je poskytovať spoločensky prospešné služby a napĺňať dôležité životné potreby občanov vo verejnom záujme.