Štiepané palivové

drevo sypané

38,00 €

/prms

Drevo je voľne sypané

a dodávané v štandardných dĺžkach

od 25 cm do 50 cm,

podľa želania zákazníka.

Zatiaľ dodávame mäkké drevo

(smrek, jedľa, borovica – prevažne smrek).

Minimálny odber

sú 3 prms.

Na jeden náklad je možné

naložiť max. 4 prms čerstvého

štiepaného palivového dreva.

Dopravu dreva vieme

zabezpečiť vozidlom s trojstranným

vyklápačom do 3,5 tony,

alebo si ju zákazník môže zabezpečiť individuálne.

Služba

štiepania

12,00 - 15,00 €

/prm

Služba štiepania predstavuje

štiepanie palivového dreva

mobilným štiepacím poloautomatom

s vlastným pohonom.

Objednaním tejto služby

prídeme priamo k Vám

a drevo poštiepeme.

Drevo na štiepanie by malo mať

hrúbku max. do 35 cm.

Drevo štiepeme na požadovanú

dĺžku, štandardne na polená

o veľkosti od 25 cm do 50 cm.

Cena za štiepanie 1 prm sa odvíja od 

kvality dreva a hrúbky štiepania,

pohybuje sa v rozpätí

od 12,00 do 15,00 EUR

a je predmetom dohody na mieste štiepania.

Nákladná doprava 

vozidlom do 3,5 t

0,70 €/ km


V rámci obce Nálepkovo

a  do 10 km od obce je doprava

ZADARMO

Ponúkame nákladnú dopravu

vozidlom do 3,5 tony

v rámci okresov

Spišská Nová Ves 

a Gelnica.

Štiepané drevo

vo vreciach

2,00 €

Ponúkame štiepané palivové drevo

balené v rašlových vreciach

s rozmermi 78 x 50 cm.